EN TJÄNST FÖR HÅLLBARA OCH PERSONALMEDVETNA ARBETSPLATSER

Service och underhåll

Hur funkar det med service och underhåll?

Läs om servicepaket och relaterade frågor!

Varför bör jag lägga till ett servicepaket om min cykel redan är helförsäkrad?

Lease a Bike:s försäkring täcker plötsliga och oförutsedda externa händelser, men inte förslitningsskador, underhåll och bagatellskador (mindre skador upp till 600 kr).

Precis som alla transportmedel slits en cykel med användning varför service ska vidtas årligen för att säkerställa drift- och trafiksäkerhet av Lease a Bike, för att tillverkarens garantier ska gälla, samt att man vid ett återlämnande säkerställer att Lease a Bike är i gott skick och fri från defekter.

Med Lease a Bike:s servicepaket får du, utöver extra trygghet, fördelar såsom att:

● Cykelförmånsavdraget kan användas även på service vilket medför skattemässiga fördelar om inte cykelns förmånsvärde överstiger avdraget

● En extra servicebudget tillskjuts på servicepremien vilket ger en större servicebudget att utnyttja

● Med ett servicepaket betalas service månadsvis istället för en större summa per servicetillfälle

Vad är det för skillnad på servicepaketen?

Man kan välja mellan tre olika paket beroende på behov och vilken förmånscykel man valt. Ju oftare man använder sin Lease a Bike, desto mer service behöver den. Att notera är att inspektioner och reparationer av el-cyklar vanligtvis är dyrare än för vanliga cyklar.

Servicepaketen är uppdelade i budgetar som användaren fritt får disponera över för varje 12-månadersperiod, vilket totalt blir tre perioder under leasingperioden på 36 månader. Servicebudgeten kan användas för inspektioner och reparationer inkl. reservdelar.

● Bas – 55 kr/ mån som ger 700 kr per år i servicebudget

● Trygg – 85 kr/ mån som ger 1 200 kr per år i servicebudget

● Bekymmersfri – 135 kr/ mån som ger 2 000 kr per år i servicebudget

Vad händer om inspektionen eller reparationen överskrider budgeten i mitt servicepaket?

Om kostnaden överstiger den tillgängliga servicebudgeten kommer du behöva betala det överskjutande beloppet till Lease a Bike-Återförsäljaren, likaså om servicebudgeten inte längre finns kvar. återförsäljaren kan endast fakturera Lease a Bike upp till det belopp som finns tillgängligt i ditt servicepaket.

Hur anmäler jag utlägg för transportkostnader och hyrcykel?

Skicka in digitalt kvitto, bankkontouppgifter, namn och eventuellt försäkringsärendenummer till support@leaseabike.se så skickar vi det vidare till vår försäkringspartner som efter godkännande betalar ut försäkringsbeloppet.

Skador och stöld

Alltid inklusive heltäckande försäkring

Allt du behöver veta om försäkringen!

Ingår det en försäkring?

Varje Lease a Bike inkluderar marknadens enda heltäckande försäkring i form av helförsäkring med mobilitetsgaranti – alltid 0 kr självrisk, inga åldersavdrag och alltid nyvärde! Försäkringen inkluderar bland annat stöld av cykel och delar såsom batteri, samt skador på grund av vandalism, oavsett hur gammal cykeln är. Skulle din cykel exempelvis bli stulen, är det alltså bara att hämta ut en ny, helt utan extra kostnad. Försäkringen är giltig i hela Europa och både för nyttjande i tjänst och privat! Faktum är att den är helt skräddarsydd för förmånscykeln och för Lease a Bike.

Med Lease a Bike:s mobilitetsgaranti ersätts utlägg för transportkostnader om en olycka inträffar när du cyklar och inte kan ta dig därifrån med cykeln.

Produktvillkor för försäkring hittar du i portalen - alla villkor och hur du går tillväga för att hantera en skada.

Hur anmäler jag en försäkringsskada?
 1. Anmäl till polisen: Är det en skada eller förlust av cykeln till följd av ett brott ska först en polisanmälan upprättas.
 2. Kontakta återförsäljare: Därefter går man till en ansluten återförsäljare och rapporterar in händelsen.
 3. Anmälan till Lease a Bike: Återförsäljaren gör sedan en anmälan i portalen som automatiskt skickas till Lease a Bike:s försäkringspartner.

Allmänt

Allmäna frågor kring förmånscyklar

Uppsägning, vad händer efter leasingperioden, vid föräldraledighet eller sjukskrivning?

Hur hämtar jag upp min förmånscykel?

Efter att du som anställd har godkänt en offert från Cykelmagneten (eller valfri ansluten återförsäljare)

Är cykeln redo att hämtas ut direkt kan cykeln hämtas upp omgående. I den händelse att du beställt dig förmånscykel av oss online, skickas den till angiven leveransadress.

Är cykeln inte redo att hämtas upp direkt, så meddelar vi dig via portalen när den är redo för leverans.

Kan jag förlänga avtalet efter 36 månader?

Det är inte möjligt att förlänga leasingavtalet efter den specificerade löptiden på 36 månader. Dock är det bara att göra en ny Quickstart (ansökan om förmånscykel) i portalen för din nästa cykel innan eller i samband med att perioden har löpt ut – och sedan bara välja en helt ny förmånscykel!

Vad händer då avtalsperioden löpt ut (36 månader)?

En avtalsperiod är alltid 36 månader. Några månader före utgången av denna period kommer du att få ett erbjudande om att köpa ut förmånscykeln via portalen eller e-post.

Om du inte väljer att köpa ut cykeln hämtar Lease a Bike (eller deras partner) den kostnadsfritt från din bostadsadress.

Vad händer om min anställning avslutas under leasingperioden?

Oroa dig inte – Lease a Bike har tänkt på allt. I sådana fall finns det fyra möjliga lösningar:

 1. Byte av arbetsgivare: Om du byter till en ny arbetsgivare som också har Lease a Bike vid tidpunkten för bytet, kan det individuella avtalet överföras och löpa på som vanligt om de berörda parterna är överens om det.
 2. Byte av användare: Om det finns någon annan kollega som vill ta över det individuella avtalet kan avtalet i fråga överföras till denne och avtalet löper vidare som vanligt.
 3. Förtida uppsägning av det individuella avtalet: Förtida uppsägning av det individuella avtalet är endast möjlig om du har särskilda skäl och leder till att du köper ut förmånscykeln från leasingpartnern efter dennes godkännande.
 4. Pick-up garanti: Vid uppsägning av endera part, vid längre föräldraledighet och sjukskrivning, tar Lease a Bike tillbaka cykeln utan kostnad var man än bor i landet. Denna garanti gäller från 7:e månaden av leasingperioden i det individuella avtalet. Om man tragiskt nog skulle bli medicinsk invalid som gör att man inte kan använda sin förmånscykel eller än mer tragiskt avlider tar Lease a Bike självklart tillbaka cykeln direkt utan någon kostnad
Vad tjänar jag som anställd på upplägget?

Med Lease a Bike dras månadsavgiften direkt från din bruttolön samtidigt som arbetsgivaren tillskjuter besparingar i arbetsgivaravgifter till kostnaden, vilket resulterar i ett billigare cykelköp än privat. Sedan januari 2022 har varje anställd även rätt att dra av upp till 3 000 kr per år på den beskattade cykelförmånen, vilket gör förmånscykeln än mer förmånlig än tidigare med besparingar på normalt 25-45% beroende på cykelns pris, tillvalspaket och marginalinkomstskatt.

Dessutom kan du efter 36 månader köpa loss cykeln för ett förmånligt pris i linje med marknadsvärdet, där idag 20% av nyvärdet är ett riktpris för en 36 månader gammal cykel.

Klicka in på den grymma och 100% transparenta kalkylatorn och kolla hur mycket du sparar på just din drömcykel!

Vilka cyklar och anslutna återförsäljare kan jag välja mellan

Cykelmagneten har ett av Sveriges största utbud av cyklar, allt från elcyklar till heldämpade mountainbikes. Ni väljer fritt ur hela vårt sortiment. Om ni inte har möjlighet att komma till butiken (bor på annan ort), går det alldeles utmärkt att beställa online på vår hemsida och få förmånscykeln levererad till er hemadress.

Lease a Bike har dessutom etablerat Sveriges största nätverk av återförsäljare, där det finns över 240 anslutna butiker. Anställda som inte har möjlighet att komma till vår butik i Falkenberg kan även hämta ut sin cykel i valfri Lease a Bike-ansluten Butik, från Luleå i norr till Ystad i söder.

Om er arbetsgivare inte sätter en begränsning i maxvärde kan ni fritt välja varumärke och typ av cykel. enda begränsningen är att förmånscykeln ska ha ett pris mellan intervallet 5 000 – 150 000 kr inkl. moms och cykeltillbehör.

Kan jag ta ut en förmånscykel till mina närstående?

Ja! En förmånscykel från Lease a Bike kan tas ut till sin familj i sitt hushåll, samt till sin partner / sambo.

Får jag bara använda cykeln till och från jobbet?

Nej, en förmånscykel är en förmån som man också kan använda på sin fritid. Exempelvis kan du också plocka ut en MTB eller racer cykel som du bara använder på din fritid. Du kan alltså cykla med din Lease a Bike när och vart du vill!

Hur ser kalkylen ut och hur hänger de olika delarna i kalkylatorn ihop?

Nedan följer en exempelkalkyl från Lease a Bike:s kalkylator jämte en förklaring. Ni kan alltid själv knappa in egna värden i den helt transparenta kalkylatorn.

 1. Cykelns pris: 20 000 inkl moms
 2. Marginalskatt: 32% (Ju högre marginalskatt desto mer förmånligt för anställd)
 3. Inget servicepaket
 4. Ingen arbetsgivarbidrag
 5. Ja till skattereduktion.
 6. Leasing Premie: 612,40 kr
 7. Försäkring: 87,50 kr (går ej att välja bort)
 8. Totalt: 700 kr inkl moms (företagets kostnader)
 9. Cykelförmånsvärdet: 234 kr
 10. Bruttolöneavdrag: 532,57 kr (avdrag på lönen innan skatt)

Skattereduktion på 250 kr gör att cykelförmånsvärdet blir 0 kr = skattefri förmån, inget förmånsvärde behöver då rapporteras till Skatteverket. Om förmånsvärdet överstiger avdraget på 250 kr tar man upp mellanskillnaden som cykelförmån i lönespecen och därmed i rapporteringen till Skatteverket.

Bruttolöneavdraget, 532,57 kr, täcker företagets utgifter för månadsavgiften. Anledningen till att det är lägre än företagets totala kostnader är för att vi även beräknar besparingar i arbetsgivaravgifter. Detta då företaget betalar mindre löneskatt när lönen går ner och för att inte företaget ska tjäna pengar på att den anställda tar en förmånscykel läggs till besparingen som ett bidrag till kostnaden.

 1. 532,57 x 31.42% = 167 kr
 2. 532,57 + 167 kr = 700 kr (täcker företagets kostnader så att förmånscykeln blir kostnadsneutral)
 3. Nettokostnaden är sedan beroende av den anställdes marginalskatt. I det här fallet blir nettokostnaden 532,57 x (1-50%) = 362,15 kr.

Tar man en dyrare cykel så att ett förmånsvärde tillkommer beräknas besparingarna i arbetsgivaravgifter på mellanskillnaden mellan det som företaget tjänar på bruttolöneavdraget och det som företaget måste betala i arbetsgivaravgifter p.g.a. förmånen. Nettokostnaden tar då också i beräkning den skatt den anställde betalar på förmånen. Dock visas nettokostnaden endast för att ge en indikation till den anställde vad den faktiska kostnaden blir för cykeln.

Kostnad & Registrering

Hur mycket kostar förmånscykel?

Läs om Registreringsprocessen m.m.

Hur får vi förmånscykel på vårt jobb?

Om du önskar att få förmånscykel på din arbetsplats är det bara att tipsa din arbetsgivare om oss! Det är en kostnadsneutral förmån för arbetsgivaren, vilket betyder att det inte kostar arbetsgivaren något överhuvudtaget att erbjuda förmånscykel.

Arbetsgivaren kan ta kontakt med Cykelmagneten, antingen via  vladde@cykelmagneten.se alternativt info@cykelmagneten.se, eller registrera sig som arbetsgivare direkt på BusinesBike:s hemsida.

Vad är en Quickstart?

Quickstart är den digitala ansökan om förmånscykeln som du gör till din arbetsgivare i portalen. Här kontrollerar du dina personuppgifter, arbetsgivare med mera.

När du är klar, så godkänner du dina uppgifter och din Quickstart skickas automatiskt till arbetsgivaren för godkännande. Glöm dock inte att ladda ner användaravtalet i bekräftelsen av Quickstarten (avtal mellan dig och arbetsgivaren för förmånscykeln) som du sedan godkänner/ signerar och skickar till din arbetsgivare. Väl godkänt så är det bara för dig att bege dig till Cykelmagneten eller om du bor på annan ort, till din närmsta anslutna återförsäljare för att hitta just din drömcykel!

Hur inhämtar jag offert från en ansluten återförsäljare?

Det är riktigt enkelt! Du besöker oss på Cykelmagneten (eller vilken Lease a Bike-ansluten återförsäljare som helst) och uppger den mailadress du använde när du gjorde din Quickstart (ansökan om förmånscykel). Vi gör en gör en check i portalen, och därefter bestämmer du tillsammans med oss vilken cykel du vill leasa. Vi skapar sedan en offert som du hittar i din portal direkt efteråt

Min offert godkändes inte automatiskt, varför det?

Om en offert inte godkänns automatiskt efter att du har accepterat offerten betyder det att leasingbolaget måste manuellt granska avtalet. Detta har främst att göra med kreditutrymme, ändringar i bolagets ekonomi eller uppgifter.

Måste jag köpa loss cykeln efter avtalstiden?

Efter avtalstiden på 36 månader får du möjlighet att köpa loss cykeln för ett marknadsvärde, där 20% av nyvärdet är ett riktpris för en 3 år gammal cykel. Om du inte väljer att köpa ut cykeln hämtar Lease a Bike den kostnadsfritt från där du bor – och du kan snabbt och enkelt påbörja en ny Quickstart (ansökan om förmånscykel) i den digitala portalen för din nästa, helt nya, Lease a Bike!.

Hur anmäler jag utlägg för transportkostnader och hyrcykel?

Skicka in digitalt kvitto, bankkontouppgifter, namn och eventuellt försäkringsärendenummer till support@leaseabike.se så skickar de uppgifterna vidare till sin försäkringspartner som efter godkännande betalar ut försäkringsbeloppet.

Kan cykelförmånsvärdet ändras under leasingavtalets period?

Förmånsvärdet för cykelförmånen följer Skatteverkets regler och riktlinjer. Om det sker förändringar i regelverket måste arbetsgivaren justera sin rapportering enligt aktuell skattelagstiftning. Till exempel påverkar statslåneräntan vid årets slut hur cykelförmånsvärdet beräknas för kommande år. Förändringar jämfört med tidigare år kan även påverka bruttolöneavdragen då arbetsgivaren behöver beakta eventuella besparingar i arbetsgivaravgifter.

BusinessBike kommer att tillhandahålla er med uppdaterade förmånsvärden genom en CSV-fil.

Product added to compare.

Denna sidan använder sig av cookies för statistik och en förbättrad kundupplevelse.

Genom fortsatt användning av sidan godkänner du villkoren och tar del av allt vi har att erbjuda.